Henryk Sienkiewicz - BP Kolno100 rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza - prace wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Kolnie - listopad 2016 r. - Biblioteka Publiczna  w Kolnie.