Jan Paweł II - BP Kolno


 

Droga Jana Pawła II do Świętości - Biblioteka Publiczna w Kolnie - kwiecień 2017 r.