Lekcja biblioteczna - encyklopedie - GBP Starogród


 

 

Lekcja biblioteczna przeprowadzona w kl. V. Temat: rodzaje encyklopedii. - Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie - 26.09.2016 r.