O Bibliotece


          
         Na terenie gminy Chełmno działa Gminna Biblioteka Publiczna, której  siedziba i dyrekcja znajdują się w Starogrodzie. Jako samodzielna  jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Kultury istnieje od 26.05.2006 roku. Posiada 3  filie:  w Kolnie, Podwiesku i  Małych Łunawach.

        Wszystkie biblioteki znajdują się w budynkach szkól działających na terenie gminy. Z tego względu największa liczbę czytelników stanowią uczniowie i  absolwenci uczęszczający do szkół średnich, ale są też czytelnicy dorośli, głównie rolnicy, emeryci i osoby nie pracujące.

       Aby sprostać zadaniom jakie mają do spełnienia biblioteki wobec czytelników pracujące w nich bibliotekarki często i chętnie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w rożnego rodzaju warsztatach i szkoleniach. W latach 1997 – 2002 uczestniczyły w warsztatach zawodowych organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Książnicę Miejską w Toruniu, zgłębiając swoją wiedzę między innymi na temat edukacji ekologicznej w pracy z dziećmi, metodach pedagogiki pracy z grupą, biblioteki  jako bazy informacyjnej dla lokalnej społeczności czy miejsca bibliotek po przystąpieniu do U.E. Biorąc udział  w PRB bibliotekarki przeszły szereg szkoleń mających na celu jeszcze lepszą organizację pracy bibliotek.

        Biblioteki współpracują zarówno ze szkołami jak również z Kołem Gospodyń, Związkiem Emerytów i Rencistów, Sołectwem i Parafią .

       Pomimo nie najlepszych warunków lokalowych  i przez długi okres czasu pracy w wymiarze ¾ etatu (w filiach od 2008 r. są pełne etaty ) wiele imprez organizowanych przez biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza. Są to takie imprezy jak: Dzień Pluszowego  Misia, Dzień Książki, Pasowanie na czytelnika, spotkania przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy podczas których dzieci nie tylko poznają tradycje i zwyczaje, ale też własnoręcznie wykonują ozdoby, a jednocześnie jest  to okazją do spotkania dwóch  pokoleń. Często organizowane są spotkania głośnego  czytania najmłodszym dzieciom, barwne korowody postaci z książek, konkursy czytelnicze recytatorskie i plastyczne. W czasie ferii i wakacji organizowane są zajęcia dla tych którzy spędzają je w domu. Dla najmłodszych czytelników prowadzone są zajęcia biblioterapeutyczne mające na celu pomóc w lepszej aklimatyzacji młodego człowieka w szkole i bibliotece. Prowadzone są lekcje biblioteczne na których młodzież uczy się jak korzystać z warsztatu informacyjnego biblioteki oraz jak bezpiecznie poruszać się w Internecie.

      Każdego roku z okazji Tygodnia Bibliotek w maju realizowane są tematy proponowane w danym roku, do uczestnictwa zapraszamy młodzież jak i osoby dorosłe. Organizujemy konkursy czytelnicze na szczeblu gminnym przeprowadzając wstępne eliminacje w szkołach działających na terenie gminy.

     Uważam, że nasze biblioteki jak i bibliotekarki ciągle się rozwijają i pomimo jednoosobowej obsługi starają się o to, aby użytkownicy naszych placówek byli zadowoleni z usług bibliotecznych. Jesteśmy otwarte na nowe pomysły chętnie służymy pomocą  we wszelakich dziedzinach nie tylko zasobów  książkowych, ale i w dziedzinie  multimediów  jak swoich umiejętności i wiedzy zdobytej przez lata pracy w zawodzie bibliotekarza.