Piękna nasza Polska cała - BP Małe Łunawy"Piękna nasza Polska cała" - hasło przewodnie spotkania z przedszkolakami w dniu 22 października 2018 r. - Biblioteka Publiczna w Małych Łunawach