"Pięknie czytamy" kl.IV - GBP Starogród"Pięknie czytamy" klasa IV - Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie - 10.11.2016 r.