Ptaki - BP KolnoKorzystanie z księgozbioru podręcznego. Szukamy informacji na temat ptaków. Klasa IIIb - Biblioteka Publiczna w Kolnie - 23.01.2018r.