Regulamin Czytelni Internetowej


                
                  REGULAMIN

     KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ1.    Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w celach edukacyjnych
       w sieci internetowej oraz przeglądania baz danych dotyczących zbiorów bibliotecznych w innych bibliotekach.


2.    W Czytelni Internetowej obowiązuje:
       - cisza
       - zakaz korzystania z telefonów komórkowych
       - zakaz spożywania posiłków
       - wierzchnie okrycia i torby pozostają w szatni lub wyznaczonym miejscu.

3.    Możliwość nieodpłatnego korzystania z Internetu.

4.    Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu wcześniejszej zgody bibliotekarza.

5.    Przed rozpoczęciem pracy należy wcześniej wpisać się do zeszytu odwiedzin lub podać imię nazwisko
       bibliotekarzowi oraz rodzaj informacji z jakiej chce
skorzystać /rozrywkowa, edukacyjna itp. - dane potrzebne
       do celów
statystycznych/

6.    Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godz.

7.    Przy jednym komputerze mogą pracować jednocześnie maksymalnie dwie osoby.
 
8.    Zabrania się:
      - zmian ustawień w komputerze
      - instalowania wszelkiego oprogramowania
      - samowolnie włączać i wyłączać komputer
              
9 .  W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego
      przerwania pracy użytkownika.


10.  Za uszkodzenia na stanowisku komputerowym odpowiada korzystający, jeśli uszkodzenie nastąpi
      z jego winy.


11.  Za naruszanie regulaminu czytelnik traci prawo korzystania ze stanowiska komputerowego.