Słowo do słowa i zabawa gotowa - BP Małe Łunawy8 i 18 marca uczniowie klas V bawili się słowami poznając na zajęciach związki frazeologiczne. Poznawali ich pochodzenie, znaczenie i możliwości zastosowania w mowie potocznej oraz w pisaniu wypracowań. Rozwiązywali też kalambury, inscenizując lub rysując wylosowane zwroty frazeologiczne - Biblioteka Publiczna Małe Łunawy