Wręczenie nagród najlepszym czytelnikom - BP Małe Łunawy


 

 

Dnia 22 czerwca 2017 r. za umiejętność czerpania z książek wiedzy i przyjemności zostali nagrodzeni najlepsi czytelnicy Biblioteki Publicznej w Małych Łunawach.