Wręczenie nagród najlepszym czytelnikom - GBP Starogród23.06.2017r - Wręczenie nagród za osiągnięcie najwyższych wyników w czytelnictwie w roku szkolnym 2016/2017 - Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie